“Det er ikke raketvidenskab – men det virker”

I alle kommuner er der unge i alderen 18 – 35 med psykiske vanskeligheder, tilknytningsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, angst, der har været udsat for seksuelt overgreb, omsorgssvigt,  selvskadende adfærd, indadreagerende adfærd og sociale problemer i øvrigt.  Det er bare ikke alle kommuner der gør som du gør i Morsø kommune. Her arbejder to afdelinger sammen der normalt er adskilt:  afdelingen for Bostøtte og Botilbud og Dagtibuddene. Sammen har de idræt til fælles og således en idrætskonsulent tilknyttet . De kommer ud og løbe, svømme, spille bold og andet der har bevægelse og samvær med andre i sig. Denne måde at håndtere de belastede unge mennesker på har en række positive effekter. De får et netværk, de kommer ud af deres ensomhed, de får mindre medicin og de bliver mere glade.

En vigtig del af succesen er at de ansatte løber med og deltager på lige fod. Nykøbing Mors vil være den første kommune, hvor hele personalet i socialpsykiatrien er certificeret til idræt. Læs mere her.