Billigere at investere i vedvarende energi og energibesparelser fremfor klimatilpasning

Væksten koster mindre og mindre CO2. Der er altså sket en afkobling således at vækst i økonomi ikke automatisk betyder vækst i CO2-udslip. Det samlede CO2-udslip på kloden stiger dog stadig, men samtidig må vi konstatere at det er billigere – også for de store vesteuropæiske økonomier – massivt at investere i vedvarende energi og energibesparelser fremfor at skulle investere i at afbøde virkningerne af klimaændringerne. Bl.a. dette kan læses i en analyse i netmediet Zetland. Læs det her.