Demokratisk kontrol: Hvor er det godt vi har rigsrevisionen

Den danske rigsrevision har en international særstilling idet den – af egen drift – kan sætte gang i at undersøge magthaverne. Hænger beslutningerne sammen med den opfølgende handling. Eks. afdækker de når Fødevareministeriet modarbejder folketinget. De gransker Dong-salget. De undersøger om de bestilte fly lever op til betingelserne – for blot at nævne enkelte eksempler. Zetland har en omfattende gennemgang, hvor de kalder Rigsrevisionen for “aktivisterne der går magthaverne efter i sømmene”.Læs mere her