Træer i byerne vokser hurtigere end på landet

Forskere har opdaget, at træer i storbyområder vokser hurtigere end træer i landdistrikterne. Højere temperaturer kan øge træernes vækst på to måder: De stimulerer fotosyntetisk aktivitet og forlænger vegetationstiden og den tid hvor træer kan vokse.Læs mere her