Øget ulighed er ikke nogen naturlov

Man kunne godt få indtryk af at velstand kun kan fungere hvis vi accepterer at forskellen mellem de rigeste og de fattigste bliver større. Uanset det har været en rød eller en blå regering i Danmark, så har meldingen været at skal de dårligst stillede have bedre økonomi forudsætter det at de rigeste får flere penge at gøre godt med. Sådan er det ikke!!! Læs mere her