Jo flere træer – jo mindre astma

I en nylig undersøgelse har forskere fundet ud af, at folk, der lever i forurenede byområder,i langt mindre omfang får et akut astmaangreb, når der er mange træer i deres nabolag. Mange træer i et byområde forebygger luftvejssygdommen, samtidig med at virkningerne af luftforureningen fra bilerne reduceres.Læs mere her