Aftalen om ozonlaget virker og inspirerer

I år er det 30 år siden, at alle verdens lande tilsluttede sig den såkaldte Montreal-protokol, som skulle bremse den livstruende nedbrydning af ozonlaget, der ville have fået katastrofale følger for kloden. Og den virker. Uzonlaget skrumper. Det giver håb for at også aftaler om klimabelastningen kan virke.Læs mere her