P-plads, klimatilpasning og grønt byrum i et

Tegnestuen “Tredie Natur” har en vild ide til hvordan begrænser vi mængden af parkeringspladser på gader og pladser? Hvordan opsamler vi mest muligt regnvand i tilfælde af ekstreme skybrud? Hvordan får vi plads til flere byrum? Og hvordan financierer vi klimatilpasning?Læs mere her