Læs mere om blockchain – fremtidens investeringsmodel

Den traditionelle økonomiske model var domineret af store virksomheder, top-down hierarkiske organisationer, der leverede tjenester til passive forbrugere. Nye virksomheder som Google, Uber og Airbnb repræsenterer et skift hvor man opererer med online platforme, hvor de fleste værdier genereres af brugerne. Problemet med denne model er, at i de fleste tilfælde er det ikke de mange der investerer der får udbyttet, men de der ejer platformene  Fremtidens økonomi er baseret på Blockchain teknologi idet den værdi som bidragyderne skyder ind også får en retfærdig del af udbyttet.

Læs mere her.