Vi blander os stadig mere

Glem politik. Vi er en rastløs art, og vores genomer viser, at selv de mest skræmmende geografiske barrierer eller politiske foranstaltninger har kun lykkedes i meget begrænset omfang. I dag stiger international migration en til to procent om året. I 2015 boede 244 millioner mennesker i et andet land end der, hvor de var født. Og vi blander os. I et område som Singapore, er inter-etniske ægteskaber steget fra blot 7,6 procent af alle ægteskaber i 1990 til 21,5 procent i 2015. I USA, har interraciale ægteskaber fordoblet siden 1980.

Læs mere her.