Historisk klimalov vedtaget i Sverige

Det skal være forbudt at nedprioritere klimaet i al fremtidig lovgivning i Sverige. En ny klimalov der skal virke fra årsskiftet  indebærer at alle fremtidige udkast til finanslove skal indeholde en klimaredegørelse og desuden at en klimaplan skal præsenteres hvert fjerde år. Hvis det ikke efterleves vil regeringen kunne anmeldes til Riksdagen.

Den svenske regeringen vil også eliminere sine nettoudslip i atmosfæren til år 2045 for at blive det første fossilfrie velfærdsland. Derudover etableres et klimaråd. Alle partier -bortset fra Sverigedemokraterne – støtter lovforslaget.

Læs mere her.