47 af de fattigste lande lægger om til vedvarende energi

På den sidste dag i FN klimakonferencen i Marokko blev knæsat et ambitiøst mål fra de 47 af verdens fattigste nationer:  til at droppe de fossile brændsler helt og springe direkte til at bruge 100% vedvarende energi. Udviklingslandene har traditionelt brugt fossil energi til at muliggøre industrialisering, men i denne aftale, vil fossile brændstoffer ikke være en del af ligningen. I stedet vil disse 47 lande-som bl.a. omfatter nationer som Bangladesh, Etiopien, og Haiti – stræbe efter at nå 100% indenlandsk vedvarende energi et sted mellem 2030 og 2050. Medlemmerne af aftalen har forpligtet sig til at fremlægge en detaljeret plan til FN i 2020.

Læs mere her