Canada strammer skruen mod klimagasserne

Når det kommer til klimaindsats har Canada er været blandt de værste rige lande til at reducere CO2-udslippet . Det kan snart ændre sig selv takket være ny lovgivning foranlediget af den nye mere grønne regering. De vil indføre en minimumspris på CO2-udslip (CO2 kvoter) . Dette indgreb vil skubbe landets 10 provinser i en stærkere regulering af udledningen af klimagasser. De der er ansvarlige for klimagasudledningen vil således i større grad komme til at stå økonomisk ansvarlig for deres udledninger.

https://www.engadget.com/2016/09/19/canada-will-impose-a-carbon-price-to-fight-climate-change/