Selvforsynende asylcentre på vej

”Det selvforsynende asylcenter” er arbejdstitlen på en ny prototype for det bæredygtige asylcenter, udviklet i et partnerskab mellem Chora Connection og Røde Kors og i samarbejde med bl.a. Human Habitat. Fokus ligger på etableringen af bæredygtigt landbrug på de enkelte asylcentre, som skal aktivere asylcentrenes brugere, skabe fællesskab samt forsyne asylcentret med lokalt producerede fødevarer.
Foreløbigt har arbejdet fokuseret på at udvikle prototyper i tæt samarbejde med asylcentrene i Jelling og Auderød.

Chora Connection er initiativtager, facilitator, katalysator i forbindelse med udviklingen af prototyper på området.

Karen Blincoe, leder af Chora Connection, udtaler; ”Vi har taget initiativ til et projekt, der handler om at bruge jordens potentiale til skabe meningsfulde liv. Jorden, og det at se planter gro, kan skabe universelle forbindelser mellem os. Flere centre er på vej, og målet er at udvikle en national og international model, der bidrager til bæredygtig udvikling i Danmark og verden.”

Læs mere på www.choraconnection.dk