Afrika vil standse ørkendannelse

7.000 kilometer langt bælte af træer tværs over Afrika skal halvere ørkendannelse og forbedre livsvilkårene.

Siden 2012 har der – uden den store opmærksomhed – arbejdet med et enestående projekt ”The Green Wall” i Afrika – syd for Sahara. Projektet går ud på at få nyplantet skov på tværs af Afrika i et omfang så ørkenarealet halveres på kontinentet.

Træplantningen går fra Senegal i vest til Djibouti i øst. Foreløbig er der plantet 11 mio. træer, 2 mio. frø eller kimplanter er sat og 20.000 mennesker er kommet i job. Der vil når projektet et færdigt være tale om et 7000 km langt bælte.

Ambitionen er at projektet kan stoppe/begrænse flugten fra Afrika og gøre ekstremistgrupper som Boko Haram mindre interessante.

Projektet er finansieret med midler fra EU, FN og den afrikanske Union.

Kilde: Positive News 3. kvt – 2016