Huslejehjælp på vej til unge på reduceret kontanthjælp

MEC_HuslejehjaelpUnge
Af Bodil HM Olsen

Efter kontanthjælpsreformen og introduktionen af reduceret kontanthjælp for unge under 30 år har det vist sig, at nogle unge har svært ved at finde boliger, der er billige nok.

Derfor er der politisk indgået en aftale om, at give kommunerne mulighed for at give en midlertidig ekstra huslejehjælp til denne gruppe af unge, så de har mulighed for at beholde deres bolig og kan koncentrere sig om at komme i gang med uddannelse eller komme i arbejde.

Den særlige huslejehjælp kan gives i op til seks måneder til unge på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse. I denne periode skal den unge og kommunene arbejde sammen for at finde en mere varig løsning, og kommunen kan stille krav om, at den unge laver en plan for at finde en billigere bolig eller evt. deltager i gældsrådgivning.

”Det er vigtigt, at vi får alle unge voksne godt fra start. Derfor giver vi nu kommunerne mulighed for at forebygge, at sårbare unge kontanthjælpsmodtagere ender på gaden. I stedet for at stresse over huslejen får de ro til at koncentrere sig om at starte på en uddannelse eller finde et job, siger Socialminister Manu Sareen.”