Ny plan skal rense danske farvande

Antallet af skadelige fiskeæg, larver og alger fra udenlandske have skal minimeres.

Af Cecilie Dahlerup

HAVMILJØ: Den danske natur skal beskyttes mod dyr og planter som ikke har naturlige fjender i vores økosystem og derfor er til skade for havmiljøet. Det mener Naturstyrelsen og det betyder, at der nu skal indføres en ny praksis, når det drejer sig om skibsfart. De skadelige arter kommer til Danmark med internationale fartøjer. De bruger havvand fra deres eget land til at stabilisere skibene med. Og nogle gange bliver vandet lukket ud heroppe. Men det skal være slut nu. Der skal indføres nye krav til renseanlæg på skibene, så vandet er fri for dyr og planter, når det bliver tømt ud i vores farvande.

http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2012/rent_Ballastvand_nu.htm