Nu nedbringes NOx-udledningen over havet

Danske brændstofdyser til skibsfarten nedsætter NOx-udledningen

For at formindske udledningen af de meget giftige NOx-forbindelser (kvælstofoxider), der dannes ved forbrænding af fossile brændstoffer, har FNs Internationale Maritime Organisation (IMO) besluttet, at skibe fra før år 2000, skal have monteret en nyudviklet brændstofdyse.
Den danskudviklede dyse fra MAN B&W skal sættes i de gamle skibsmotorer i forbindelse med de fem-årlige serviceeftersyn.

Læs hele artiklen her >> Ingeniøren

/LL