Nordisk Råds Miljøpris går til Merkur

Nordisk Råd anerkender Merkur Andelskasses mangeårige arbejde med bæredygtig bankdrift med tildeling af rådets miljøpris. Prisen deles med Merkurs bæredygtige søsterbanker, Ekobanken i Sverige og Cultura Bank i Norge.
Nordisk Råds natur- og miljøpris er på 350.000 danske kroner og uddeles i år for 16. gang. Miljøprisen tildeles i år til en nordisk virksomhed, en organisation, et medie eller en person, som på forbilledlig vis har arbejdet for direkte eller indirekte at påvirke finansmarkedet, banker eller konsulenter til at arbejdet langsigtet og integrere bæredygtighed i kapitalforvaltningen.

Nordisk Råd begrunder tildelingen af prisen på følgende måde: ”Bankerne har på forbilledlig vis investeret i bæredygtige projekter og har haft dette som et centralt element i deres arbejde. Hele deres virksomhed bygger på grønne værdier, og de arbejder for et bæredygtig samfund. Derfor fungerer de som et forbillede for andre aktører inden for kapitalforvaltning.”

Kilde: merkur.dk