London: Insekter i højden

Projektet Living Roofs for Wildlife (’levende tage for dyreliv’) vil i løbet af de kommende tre år anlægge i alt seks levende tage i det centrale London. Tagene vil med tiden indgå i et vegetationsnetværk, der skal sikre, at byens humlebier, sommerfugle, insekter og fugle overlever. Projektet fokuserer især på humlebien Foranderlig Humle (Bombus humilis) og fuglen Husrødstjerte (Phoenicurus ochruros). Begge arter er truede, idet deres habitater hastigt nedbrydes, når by og intensivt landbrug udbredes.

Læs mere på sustainablecities.dk