Nye vådområder og ådalsprojekter for en milliard

Miljøminister Troels Lund Poulsen og KL (Kommunernes Landsforening) indgik den 27. november en aftale om etablering af nye vådområder og ådalsprojekter i Danmark for en milliard kroner.

Det er en udmøntning af Grøn Vækst aftalen fra juni 2009.  Allerede i starten af det nye år skydes indsatsen i gang. Inden 1. marts 2010 skal kommunerne nedsætte tværkommunale styregrupper – én for hvert af de 23 vandoplande, der indgår i de kommende statslige vandplaner. De såkaldte vandoplandsstyregrupper skal planlægge og koordinere etableringen af nye vådområder og gennemførelsen af ådalsprojekter i deres respektive vandoplande.

Læs mere hedeselskabet.dk