Stort potentiale i økologi på offentlige arealer

Stat, kommuner og menighedsråd ejer i alt 69.000 hektar landbrugsjord i Danmark, men kun 23 procent af den drives af økologiske landmænd og dyrkes dermed statskontrolleret uden pesticider. Hvis resten af det offentliges landbrugsjord også blev drevet økologisk, ville det øge det samlede økologiske areal med en tredjedel.

Læs mere på landbrugsavisen.dk