De vil motivere boligejere til at renovere frem for at rive ned

Kan man motivere flere husejere og købere til at renovere i stedet for at rive ned? Det skal Teknologisk Institut sammen med partnere afdække i et nyt projekt.

I Danmark river vi i gennemsnit cirka 1100 enfamiliehuse ned hvert år og erstatter mange af disse med et nybygget hus. Men nybyggeri koster klimaet dyrt og FN’s klimapanel peger blandt andet derfor på bevaring og fornyelse af bygninger som vigtige greb til at nedbringe byggeriets CO2-aftryk.

“Mange af de byggede kvadratmeter i Danmark er fordelt på mere end en million privatejede huse rundt omkring i landet, så derfor er der et stort klimapotentiale, hvis man i højere grad renoverer disse frem for bare at rive dem ned. Det handler om at afdække den rådgivning, de får, eller netop ikke får, for eksempel i selve boligjagten, som kan ende med en nedriv-og-byg-nyt-løsning,” siger projektleder Sára Finsdóttir fra Teknologisk Institut.

Samarbejdet, der går under navnet IGENBO, er nu gået i gang med at finde frem til årsagerne bag nedrivninger af huse i Danmark og de potentialer, der er for at bevare flere huse.

Projektet er finansieret af Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit.

Læs mere her.