Taghaver nedkøler byen

Taghaver er gode til at sænke temperaturen i byen. Det er med de stigende temperaturer stadig mere relevant.

Forskerne ved Columbia University observerede lavere temperaturer i to ud af de tre steder hvor der var haver på tagene. Især et af stederne havde oplevet betydelige temperaturændringer sammenlignet med de to andre. Ifølge forfatterne kan faktorer som selve tagets struktur, dens placering, samt mangfoldigheden af ​​planter på det, påvirke fordelene ved et bestemt grønt tag på det omkringliggende område.

At det så også samtidig kan være en nyttig kilde til lokal produktion af grøntsager gør jo ingen skade.

s mere her.