København er verdens tryggeste storby

København er den  mest trygge storby i verden. Det er det britiske The Economist når frem til efter en meget grundig global research.

I det hele taget er kriminaliteten i Danmark faldet år for år og har aldrig været så lav som nu.

Siden 1832 har Danmarks Statistik udgivet rapporter over den samlede kriminalitet i Danmark, og ved åresskiftet dokumenterede den seneste udgave, at der år for år bliver registreret færre forbrydelser.

I 2021 blev der anmeldt 289.497 overtrædelser af straffeloven mod 325.483 året før, hvilket svarer til et fald på 11 procent. Dermed fortsætter tendensen, der med undtagelse af en mindre stigning fra 2015 til 2016 er faldet siden 2010. Ser man på domme og strafferetlige afgørelser, er der også sket et fald på 5 procent.

»Generelt falder både antallet af anmeldelser og fældende domme for straffelovsovertrædelser. Overordnet set går det den rigtige vej med kriminaliteten«, siger specialkonsulent Isabell Hartvig Larsen fra Danmarks Statistik.

Hun forklarer, at anmeldte ejendomsforbrydelser som indbrud og tyverier fylder meget i statistikkerne og er faldet med 14 procent i 2021. Til gengæld ligger voldstallet stabilt.

»Ejendomsforbrydelser fylder generelt meget i anmeldelsesstatistikkerne, og inden for de typer forbrydelser ser vi markante fald. Tallene er faldet gennem en lang årrække. Vi så et ekstra knæk under coronanedlukningen i 2020, men tallene er faktisk faldet lige så meget i 2021«, siger Isabell Hartvig Larsen.

Udviklingen kommer ikke bag på kriminolog David Sausdal, der er lektor ved Lunds Universitet: »Enhver kriminolog ved, at vi lever i en tid med meget lave kriminalitetsrater, og i Danmark har vi nærmest verdensrekord i lave kriminalitetsrater. Der er ganske enkelt ikke meget kriminalitet, på trods af hvor meget man taler om det«, siger han.

Kilde: Politiken den 7. januar 2023