Grønne unge: inspiration og begejstring

Den grønne ungdomsbevægelse har lavet 15 video-film a 1-2 minutter. Meningen er at de skal begejstre og inspirere om en håbefuld fremtid.

De unge formår kort og klart at formidle centrale pointer når det drejer sig om emner som uddannelse, transport, teknologi, arbejdsliv, grøn retfærdighed, landbrug, velfærd, medier og kultur, byggeri og boliger, energi, biodiversitet og natur, erhverv og økonomi, global retfærdighed, mad og kultur, forbrug og genbrug.

Se filmen her.