Massiv udbygning af vindmøller i Tønder under forberedelse

I Tønder har et stort flertal i kommunalbestyrelsen stemt for at man skal arbejde med 11 gennemarbejdede forslag for i alt 85 vindmøller.

I den forbindelse planlægges med at der etableres en lokal almennyttig fond med bidrag fra lodsejere og projektudviklere og hvor pengene skal bruges til at sikre den fortsatte udvikling af den vedvarende energi i kommunen.

Beslutningen, der blev truffet på kommunalbestyrelsesmødet i august sker i kølvandet på en længere proces hvor flere politikere har vendt rundt og set perspektivet i den massive vindmølleudbygning.

Se det kommunalbestyrelsesmøde hvor vindmølleplanerne i en sober og værdig stil blev debatteret.