Ingen chef men større arbejdsglæde

Flere og flere arbejdspladser afskaffer hierarkiet. De ser det som en genvej til at skabe arbejdsglæde og mening og som et værn mod magtmisbrug. Men kan vi undvære chefen?

Sådan spørger de i en artikel i Zetland. Svaret er at det kan man godt. Man skal bare ikke gå for stærkt frem.

Den nye ledelsesstil kalder sociokrati og indebærer bl.a. at lederen erstattes af selvstyrende enheder, der selv træffer beslutningerne. Den er baseret på større tillid og mindre kontrol.

I Slagelse er man i gang med at omlægge ledelsen så en række mellemlederes opgaver omdefineres. Medarbejderne tager selv ansvaret og træffer selv beslutningerne.

Sociokrati, der kendes fra en række private virksomheder, har i Slagelse (og i Gentofte) kommune medført markant større grad af arbejdstilfredshed. Der er ingen vej tilbage. Det vil brede sig stadig mere.

Læs mere her.