Der har i 900 år aldrig været så meget skov i Skotland som nu

For 100 år siden var Skotlands jord kun dækket af omkring seks procent skov. I dag er det på ca. 18%. Den største andel i 900 år.

En af årsagerne er at såvel private og det offentlige er gået sammen om at genoprette en stor del af Skotlands tabte træer. En af disse er Established Titles , som sælger små jordlodder med skotsk skov, der skal bevares, og til gengæld kan købere lovligt omtale sig selv som Lords eller Ladies, da dette er den traditionelle jordejertitel i Skotland. 

Denne rewilding-indsats og den skotske klimabevægelse generelt er meget populære og modtager meget offentlig støtte. Cirka 80 procent af skotterne støttede genplantningen af ​​højlandet i en undersøgelse fra 2021. Den skotske rewilding-indsats gælder for skovene og også restaureringen af ​​vådområder, græsarealer, have og dyreliv, såsom kongeørne . 

Den skotske regerings mål er at nå 21 procent skovdække i 2032. 

Læs mere her.