Hvert 7. tag vil i 2030 producere solcellestrøm

Ny rapport fremskriver den eksplosive udvikling inden for solceller på private tage. Sættes de op i samme takt som i dag, vil der i 2030 være installeret 3.400 MW solceller, der vil producere otte procent af det fremtidige elforbrug.

I 2030 vil hvert syvende tag i Danmark producere strøm med solceller – på de almindelige huse via anlæg på i gennemsnit 4,5 kW effekt og på etageejendomme og offentlige bygninger via anlæg på i gennemsnit 50 kW.

Samlet set vil solcellerne kunne producere 8 procent af det danske elforbrug i 2030.

Det er det mest sandsynlige scenarie for udrulning af solceller de næste små tyve år, hvis de nuværende støtteordninger fortsætter og solcelle-prisen bliver halveret frem mod 2030. Det konkluderer en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dansk Energi, Dong Energy og Energinet.dk. Læs mere her.