Jo større inklusion – jo større afkast

Ny forskning understøtter fordelene ved inklusion. En ny rapport fra BofA Global Research viser, at S&P 500 virksomheder, der er mere forskellige og inkluderende, udviser bedre resultater og lavere risiko end sammenlignelige virksomheder.

De fandt ud af, at virksomheder med mindst 30 procent af kvinderne i lederstillinger oplevede en større forbedring i det årlige afkast af egenkapitalen end gennemsnittet. 

Denne præstationsforøgelse gælder ikke kun kønsdiversitet, men også etnisk, racemæssig og kulturel mangfoldighed. Undersøgelsen viste, at virksomheder med etnisk og racemæssigt differentieret arbejdsstyrke oplevede en stigning på otte procent i afkast på egenkapitalen.  Læs mere her.