Homøepati virker og begrænser medicinforbruget

Homøopati virker. De viser et meget omfattende forskningsprojekt foretaget af tyske Securvita sygeforsikring. Man har analyseret 15.700 forsikringstagere som i mindst tre år regelmæssigt har været i homøepatisk behandling. De blev holdt op imod en kontrolgruppe af patienter der havde fået traditionel medicinsk behandling.

Bl.a. faldt antallet af børn, der skulle behandles med antibiotika med 16.9%, smens det i kontrolgruppen steg med 73.9 %. Isæt børn der blev behandlet mod allergi, neurodermatit og astma.

Antallet af patienter der ikke kunne arbejde p.g.a. depression faldt med 16.8%, mens det i kontrolgruppen øgedes med 17.3 %.

Som reaktion mod brug af homøepati kæmper lægeforeningerne i Bayern og Berlin for at den almindelige syfeforsikring ikke længere skal yde tilskud til behandling for homøepati. Dette står i kontrast til at 70% af den tyske befolkning ønsker at sygesikringen også omfatter homøepati.

Kilde: Nyt Aspekt 2-2021