Klimaretssager vinder frem

Stadig flere klimaaktive organisationer gør brug af retssager for at få regeringer til at tage initaitiver mod fortsat udledning af klimagasser. Det sker med henvisning til grundlov, til menneskerettigheder og forpligtelsen til at overholde Paris-aftalen. Der er flere eksempler på at klimagrupper har vundet sager. Højesteret i Holland har besluttet at hastigheden på motorvejen skal sænkes fra 130 til 100 km med henvisning til de øgede klimagasser. Colombias højesteret har krævet at regeringen skal indføre beskyttelse af regnskoven. I Pakistan er regeringen blevet pålagt at lave en klimahandlingsplan og i London har retten krævet at udbygningen af lufthavnen skulle stoppes. Læs mere her. Eller her.