Stor succes med tag, der har indbygget solceller

Et lille firma i St. Heddinge har fået stor succes på et unikt produkt som alle kan se fornuften i, nemlig tagplader med solceller indbygget. Alt op i en arbejdsgang. Produktet har skabt stor opmærksomhed så der er en bred kundekreds – ikke bare fra Danmark, men fra en række andre lande. Læs mere her.