De hjemløse kommer på hotel

I Storbritanien har de besluttet at der – i lyset af coronakrisen – ikke skal være hjemløse på gaden. De har derfor lavet en aftale med en række hoteller således at de hjemløse har kunnet indkvarteres her. Fra den ene dag til den anden er 90% af de hjemløse ikke længere hjemløse. Den nye indkvartering har haft en overvældende positiv effekt således at stofmisbrug og alkoholisme er gået mærkbart ned, og de hjemløse er begyndt at drømme om et helt nyt liv. Johnson-regeringen har lovet at der efter coronakrisen skal etableres 3300 nye boliger for de hjemløse og at hjemløsheden helt skal afskaffes. Kilde: TV-avisen den 31.5. kl. 18.30.