Corona: Luftforureningen i byerne falder dramatisk

Coronakrisen gør at der er langt færre biler i byerne. Det betyder at forureningen falder. Målinger foretaget af Nationalt Center for MIljø og Energi (DCE) under Aarhus Universitet viser at forureningen er faldet med 33%. Blev en sådan reduktion permanent ville det betyde i gennemsnit et års længere levetid for byboerne. Læs mere her.