En god forretning at investere i klimatilpasning

Vil vi vente og dermed betale mere, eller vil vi planlægge i god tid og høste fordelene? Sådan spørger milliardær Bill Gates, Verdensbankdirektør Kristalina Georgieva og tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon i forbindelse med en rapport de netop har udgivet om klimatilpasning. En global investering på op imod 1.800 mia. dollar frem til 2030 – i kystbeskyttelse, infrastruktur og nye landbrugsteknikker, vil give en global gevinst være 7.100 mia. dollar i sparede udgifter.