Basisindkomst øger tilliden

 I februar kom den første rapport om Finlands banebrydende forsøg med basisindkomst hvor man – betingelsesløst – gav 560 euro til 2.000 tilfældigt udvalgte arbejdsløse. Rapporten viser pengene ikke gjorde de ledige mindre tilbøjelige til at arbejde – uden det dog øgede beskæftigelsen. Det modsiger dog påstanden om at færre penge motiverer de ledige til at arbejde.

Denne rapport suppleres af en tidligere rapport der viser, at modtagere af den frie indkomst rapporterede mindre stress end kontrolgruppen. Det var rigtigt selv for modtagere, der følte, at de kæmpede for at få enderne til at mødes. Modtagerne rapporterede også, at de følte mere tillid til andre mennesker og sociale institutioner – fra politiske partier til politiet til domstole – end de gjorde før de fik en basisindkomst.    Læs mere her.