Dialog med voldsmanden begrænser volden

De vil stoppe vold og nedbringe antallet af voldsudsatte børn og voksne. Det skal ske gennem dialog med voldsudøveren og med inddragelse af familien. Udgangspunktet er at vi, når vi ser en der er voldelig, så ser vi et monster og bliver blinde for det menneske, der er bag.

Det er organisationen ”Dialog mod vold” der har gode erfaringer med at forebygge fortsat vold. De retter deres tilbud mod kommuner der kan se at forebyggelse betaler sig på længere sigt.