Kulstof bindes bedre i græs end i træer

De mange californiske skovbrande har aktualiseret et forskningsprojekt der viser at græsningsarealer binder kulstof bedre end skove. Græsarealerne er mindre påvirket af tørke og vildbrande. I  modsætning til skove binder græsarealer det meste af deres kulstof under jorden, mens skovene opbevarer det hovedsageligt i træmassen og bladene. Kulstof som så frigøres ved brand. Læs mere her.