Færre børn og unge begår kriminalitet

De seneste ti år er kriminaliteten blandt børn og unge kun gået én vej: nedad. Det viser flere undersøgelser. I Danmarks Statistiks opgørelse over domme til 15-17-årige kan man se, at de unge i 2006 blev idømt betinget eller ubetinget fængselsstraf 1.930 gange. I 2016 var det tal nede på 965 for aldersgruppen. I samme periode er antallet af bødestraffe til de 15-17-årige faldet fra 8.473 i 2006 til 3.842 i 2016. Læs mere her.