Forsøg med basisindkomst afsluttet i Finland

Et to-årigt forsøg med basisindkomst er med årsskiftet sluttet i Finland. 2.000 ledige i alderen 25 til 58 blev valgt til at deltage og modtage en månedlig indkomst på 560 € uden krav om at søge eller acceptere ansættelse. Den finske regering ønskede at finde ud af, om jobsøgende lettere får arbejde, når den grundlæggende arbejdsløshedsunderstøttelse erstattes med en grundlæggende indkomst som man kan selvom man finder et arbejde. Erfaringerne fra forsøget vil blive brugt i fremtidig lovgivning. Læs mere her og her.