”Det Økologiske Råd” klarer sig rigtig godt

Den 18. april var der generalforsamling i Det Økologiske Råd (DØR) . Der var tale om en jubel-forsamling i en forening, der har op-tur. Efter i 2016 at have været i en krise sker der opmuntrende ting i foreningen. Underskuddet var i 2017 vendt til et mindre overskud, mens der i budgettet for 2018 er velfunderet basis for et rekordstort overskud.

Generalforsamlingen var stedet, hvor en ny bestyrelse skulle vælges/genvælges. Der er nu så mange der er interesseret i at gå ind i det ulønnede frivillige arbejde så bestyrelsen blev udvidet til at omfatte 15 medlemmer – alle dybt kompetente mennesker, der på forskellige områder har en særlig indsigt. Et forhold der giver de ansatte et kompetent modspil og bidrager til et solidt netværk.  Der er i dag 14 medarbejdere ansat på hel- eller deltid i en række projekter.

Generalforsamlingen var samtidig den sidste hvor det var Christian Ege der var sekretariatsleder.  Han går nu på pension efter 21 år som central drivkraft. Han høstede stor ros og tak, men sagde ikke farvel, idet han fortsætter som frivillig.Christian Ege

Det økologisk Råd (DØR)  blev stiftet i 1991 af en gruppe fagfolk og aktivister, der mente, at Danmark ikke gjorde nok for at forene vores livsførelse med planetens bæreevne. Det er stadig det overordnede sigtepunkt. Det sker ved at foreningen – på et højt fagligt niveau – indgår i samarbejde med en række eksterne aktører arbejder med projekter. F.eks. gennemførte foreningen sammen med bl.a. Landbrug og Fødevarer og flere universiteter et yderst velbesøgt seminar hvor der var fokus på fosfor som en begrænset ressource. Hvad gør vi for at passe på den? Hvad kan økologerne gøre for at skaffe tilstrækkeligt med næringsstoffer til den økologiske produktion?

Forud har gået et grundigt forarbejde koordineret af Det økologiske Råd.

Dette er blot et eksempel på hvordan DØR arbejder. Af andre temaer kunne nævnes indsats i forhold til plastic, kemi og indeklima, lokal forurening, transport, byggeri og boliger, affald og energi.

DØR kan give modspil til en noget fod slæbende regering som de ikke er finansieret af. De henter – udover bidrag fra medlemmer og støtter – eksterne midler fra f.eks. Energifonden, Velux-fonden, Realdania og så er de involveret i en række EU-projekter.

Læs mere her.