Danmarks bedste jobcenter

Jobcentret i Norddjurs kommune er Danmarks bedste. Sådan er meldingen fra medarbejdere i en række andre jobcentre og flere patientforeninger. Det skyldes primært én mands indsats Ulf Harbo, der sidder i byrådet for Enhedslisten.  

Baggrunden var, at Norddjurs i 2013 og 2014 havde danmarksrekord som den kommune, der tilkendte færrest ressourceforløb. Fire blev det til i alt. I 2017 var billedet vendt. 127 havde fået tilkendt et ressourceforløb pr. 1. marts. Det samme gælder førtidspension. I 2013 fik 30 nye borgere en førtidspension. Sidste år fik 142 borgere en førtidspension, og Norddjurs blev den kommune, der tildelte flest førtidspensioner i forhold til indbyggertal.

Han har taget nogle konkrete sager som bisidder, brugt sin mindretalsret til at få punkter direkte på dagsordenen og fået borgere til at møde op i byrådssalen. Det er lidt vanskeligere at ignorere et medlem, når der sidder borgere og lytter og kigger borgmesteren direkte i øjnene eller stiller spørgsmål i spørgetiden.

I Norddjurs Kommune er de i modsætning til København begyndt at tildele flere førtidspensioner. I runde tal koster det 11.000 kroner at have en borger på kontanthjælp, mens en førtidspension koster 18.000 kroner.

Trods en forskel på 7000 kroner, så er filosofien bag Norddjurs-modellen, at det i længden er dyrere at fastholde kontanthjælpsmodtagere i gentagende udredningsforløb. Der er derimod god økonomi i at afklare syge borgere hurtigt, mener Ulf Baldrian Harbo.  Man sparer på alle mentorerne og jobkonsulenterne og sagsbehandlerne. Og man sparer også på andre områder, for eksempel i sundhedsvæsenet.

Læs mere her.