Island: bøde hvis der ikke er ligeløn

Pr. 1. januar er det på Island ulovligt at betale forskelligt p.g.a. køn. Loven er ikke kompliceret: Alle virksomheder og offentlige arbejdspladser, der beskæftiger mindst 25 personer, skal certificeres for deres ligelønspolitik. Kan de ikke bevise deres lønparitet, får de en bøde.
Læs mere her