FN-beslutning: Nu kan atomnedrustning begynde

Der er håb om at vi kan stoppe spredningen af atomvåben og påbegynde nedrustning. Det er den optimistiske melding efter at FN i starten af juli afsluttede sin gennemgangskonference om atomvåben. Det er den gode nyhed. Den dårlige er at en række  nationer som Rusland, USA, Pakistan og Israel ikke skrev under.  

Om traktaten sagde Costa Ricas FN-repræsentant, Elayne Whyte Góme: ”Traktaten vil uden tvivl komplimentere og styrke den globale struktur vedrørende nedrustning og ikke-spredningsregimet. Dette er et historisk øjeblik for menneskeheden.”

Udkastet til traktaten inkluderer forskellige måder hvorpå atommagter kan tilslutte sig. For eksempel skal en stat først destruere sine atomvåben for at kunne tilslutte sig. Staten skal derefter samarbejde med FN’s Internationale Atomenergiagentur (IAEA), som skal verificere at destruktionen er foregået korrekt og er fuldendt. Denne proces følger det samme mønster som Sydafrika undergik i 1990’erne.

Traktaten dækker alle aktiviteter relaterede til atomvåben, da den forbyder enhver stat at udvikle, teste, producere, fremstille, anskaffe, besidde eller opbevare atomvåben eller andre nukleare sprængstoffer.

Traktaten forbyder ligeledes brugen eller truslen om at bruge atomvåben eller andre nukleare sprængstoffer. Traktaten vil være åben for medlemsstaters underskrifter på FN’s hovedkvarterer i New York fra den 19. september 2017.

Læs mere her