Traumer – lær af dyrene

Traumer, herunder PTSD (PostTraumatisk Stress synDrom), martner vores samfund og lægevidenskaben tyer typisk til medicinsk behandling. Psykologen Peter Levine har observeret hvordan dyr reagerer. F.eks. har han studeret hvordan en hjorteflok reagerer på et angreb fraet byttedyr. De genvinder ligevægten fra deres angst m.h.a udvidede vibrationer i deres kroppe, indtil deres indre ligevægt er genoprettet. Så går livet videre uanfægtet.

Læs mere om hans iagttagelser her.