Fællesskab gør samfundet modstandsdygtigt i krisetider

At styrke fællesskabet er forudsætningen for at gøre samfundet modstandsdygtigt i krisetider, siger Tina Clarke, der er omstillingstræner i Transisition Network. Hun fortæller som eksempel om et lokalsamfund, der besluttede at udfase plastposer, men hvor det afstedførte en række uforudsete effekter. 

Læs mere her.