Stor succes i Portugal med legal hash

15 år efter Portugal afkriminaliserede brugen af alle stoffer, er kriminaliteten faldet, og landet har den næstlaveste dødsrate pga. stoffer inden for EU. Blandt andet, fordi det er blevet lettere at få hjælp til at styre et misbrug. Det er bl.a. disse erfaringer som gør at et stort flertal i Københavns Borgerrepræsentation nu igen ønsker en forsøgsordning med at afkriminalisere hash og i stedet etablere mulighed for at dyrke og sælge hash i beskyttede miljøer. Læs mere her.

Læs her om de portigisiske erfaringer.