Danmark eksporterer renere luft for 7 mia. kr

Danmark er internationalt en stærk miljøspiller. Det viser bl.a. en opgørelse fra Miljøministeriet hvorefter vi i 2015 eksporterede for over 7 mia. i løsninger i renere luft. Det gjaldt bl. a. områder som brændeovne, skibsfart, vejtransport, affaldsforbrænding, kraftværker, vindmøller, industri, byggeri og landbrug.

Læs mere her.